1

Le Premier Colloque régional sur : « L’Eau : Gouvernance et Développement Durable régional »

 • TWITTER

  Partager sur twitter

 • FACEBOOK

  Partager sur facebook

جناتي يخلف الخمليشي على رأس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة

L’eau est un élément naturel, essentiel à la vie de l’humanité, à son essor socio-économique et à l’équilibre écologique. Le contexte hydraulique du Maroc reste principalement influencé par une irrégularité annuelle et une variabilité interannuelle très marquées des précipitations et une hétérogénéité de leur distribution. L’alternance de séquences de forte hydraulicité et de séquences de sécheresse d’intensité et de durée variables est également un trait dominant des régimes hydrologiques.

Face à cette variabilité, qui caractérise la disponibilité en eau, tant au sein de l’année que d’une année à l’autre, il n’est pas d’autres alternatives que de maitriser et stocker l’eau de surface pendant les périodes humides, pour pouvoir l’utiliser tout au long de l’année et sécuriser l’approvisionnement au long des années marquées par la sécheresse.

Ainsi, pour faire face aux contraintes du contexte hydraulique caractérisé par l’irrégularité, et pour relever les défis liés au développement socio-économique, le Maroc à adopter la loi 36.15 sur l’eau, qui introduit les instruments législatifs, économiques et institutionnels nécessaires à l’instauration d’une gestion durable et participative des ressources en eau.

C’est ainsi que le conseil supérieur de l’eau et le climat présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et la constitution de 2011 constituent un véritable forum pour les débats sur la gouvernance de l’eau et sa pertinence pour le développement socio-économique du Royaume.

Ainsi, les principales contraintes qui handicapent le développement des ressources en eau et autour desquelles doivent être entrepris des plans d’actions, notamment :

L’augmentation de la demande en eau de tous les secteurs et la nécessité de garantir les besoins futurs,

Les effets négatifs de la pollution sur les ressources en eau causées par les eaux usées non traitées, les unités industrielles, les décharges non contrôlées et l’utilisation des engrais,

La gestion des phénomènes extrêmes, notamment la sécheresse, les inondations, et l’atténuation des effets négatifs des inondations et des glissements des terrains,

Ces plans d’actions sont développés dans le cadre de la loi 36.15, selon une stratégie permettant de soutenir le développement de la région, en satisfaisant le besoin de la croissance et augmentant la résilience face au changement climatique.

Dans ce cadre, l’Observatoire pour la Protection de l’Environnement et des Monuments Historiques de Tanger (OPEMH), en partenariat avec l’Agence du Bassin Hydraulique de Loukouss, Amendis Tanger, National Endowement for Democracy et la fondation Friedrich Ebert Stiftung, organisent le 1er colloque régional sur la gouvernance de l’eau dans l’objectif de créer un espace de débat et d’échange avec les différents acteurs locaux, afin d’œuvrer à la prise de conscience d’une convergence d’intérêts communs, pour traiter le thème de l’eau, indispensable à la croissance durable et au diffusion d’idées nouvelles auprès d’un large publique, en vue de faire naitre une collaboration et implication pour assurer la pérennisation du service de l’eau et faire face aux défis de la région.

 

1
IMG_8571

المنتدى الجهوي الثاني حول المناخ

 • TWITTER

  Partager sur twitter

 • FACEBOOK

  Partager sur facebook

20273410_10211898757879369_42670123_o

المنتدى الجهوي الثاني حول المناخ

تحت شعار: لارجعة في الالتزامات من لأجل المناخ، نظم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة المنتدى الجهوي الثاني للمناخ، بشراكة مع مؤسسة: Konrad Adennauer Stiftung وجهة طنجة تطوان الحسيمة وكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة

تحت شعار: لارجعة في الالتزامات من لأجل المناخ، نظم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة المنتدى الجهوي الثاني للمناخ، بشراكة مع مؤسسة: Konrad Adennauer Stiftung وجهة طنجة تطوان الحسيمة وكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة

2

ندوة حول مشروع طنجة الكبرى و الرهانات البيئية

 • TWITTER

  Partager sur twitter

 • FACEBOOK

  Partager sur facebook

3

ندوة حول

حول "مشروع طنجة الكبرى و الرهانات البيئية

في إطار مواكبته للسياسات العمومية وسياسة تدبير شؤون مدينة طنجة، خاصة فيما يخص القضايا البيئية، وإحتفاءا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة نظم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة ندوة حول:"مشروع طنجة الكبرى و الرهانات البيئية"، بشراكة مع كل من الجماعة الحضرية لطنجة ،كلية الحقوق بطنجة و وكالة التعاون الألماني.

في إطار مواكبته للسياسات العمومية وسياسة تدبير شؤون مدينة طنجة، خاصة فيما يخص القضايا البيئية، وإحتفاءا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة نظم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة ندوة حول:"مشروع طنجة الكبرى و الرهانات البيئية"، بشراكة مع كل من الجماعة الحضرية لطنجة ،كلية الحقوق بطنجة و وكالة التعاون الألماني.

في إطار مواكبته للسياسات العمومية وسياسة تدبير شؤون مدينة طنجة، خاصة فيما يخص القضايا البيئية، وإحتفاءا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة نظم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة ندوة حول:"مشروع طنجة الكبرى و الرهانات البيئية"، بشراكة مع كل من الجماعة الحضرية لطنجة ،كلية الحقوق بطنجة و وكالة التعاون الألماني.

22

تقديم التقرير السنوي الثاني حول وضعية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة لسنة 2013

 • TWITTER

  Partager sur twitter

 • FACEBOOK

  Partager sur facebook

2

تقديم التقرير السنوي الثاني حول

وضعية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة لسنة 2013

نظم "مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة" يومه الخميس 17 أبريل 2014 ندوة صحفية بطنجة بمناسبة تقديم تقريره السنوي الثاني حول: " وضعية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة لسنة 2013".

تميزت الندوة بحضور وازن للصحافة الوطنية الورقية و الإلكترونية و الإذاعية الوطنية والمحلية وكذا برلمانيين و منتخبين و ممثلي مصالح خارجية و مسؤولي جمعيات المجتمع المدني المهتمين بموضوعي البيئة و المآثر التاريخية. و من أهم مضامين التقرير نسجل:

 • على الصعيد البيئي سجلت سنة 2013: استمرار الخصاص في المناطق الخضراء، تدهور الغطاء الغابوي، تفاقم مشكل تدبير النفايات و المطرح العشوائي و تلوث المياه و الهواء، ناهيك عن التشوهات الحضرية و اختلالات تدبير المجال.
 • على الصعيد الأثري أهم معضلتين لا تزال تعاني منهما مدينة طنجة هما: عدم تصنيف طنجة لحد الآن كتراث إنساني، بالرغم من كونها أقدم مدينة في المغرب، وعدم تصنيف أغلب مواقعها ومآثرها التاريخية .
 • يعتبر برنامج طنجة الكبرى، الذي أعطيت انطلاقته خلال 2013، استجابة للحاجيات الملحة والمتزايدة للمنطقة، ومعالجة نسبية للإختلالات التي ظهرت في السنوات الأخيرة. إلا أنه، و رغم أهمية هذه المبادرة المتميزة ، لا تزال هناك مخاوف من فحوى بعض المشاريع و من طريقة تنفيذ البرنامج و أسلوب حكامته.
 • 1

  المائدة المستديرة حول تقييم عمل المرصد خلال سنتين

  • TWITTER

   Partager sur twitter

  • FACEBOOK

   Partager sur facebook

  1

  المائدة المستديرة حول

  تقييم عمل المرصد خلال سنتين و استشراف رؤية إستراتيجية للعمل المستقبلي في ميداني البيئة و المآثر التاريخية

  بتاريخ 17 يوليوز 2014 الموافق 19 رمضان 1435 و بمناسبة مرور سنتين على إنشاء “مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة”، عقد هذا الأخير مائدة مستديرة حول بهدف تقييم حصيلة عمل المرصد خلال السنتين المنصرمتين وأيضا إستشراف رؤية إستراتيجية للعمل المستقبلي في ميداني البيئة و المآثر التاريخية.

  عرف هذا اللقاء مشاركة شخصيات تمثل مختلف الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية الموقعة على “ميثاق الشرف و الإلتزام” المتعلق بحماية البيئة و الموروث التاريخي للمدينة و كذا فاعلين و مختصين في المجالين.

  المائدة المستديرة كانت فرصة لتتبع و تقييم حصيلة عمل المرصد خلال الفترة الماضية والتذكير بأهم المحطات خلالها، وأبرزها سبل ضمان الأدوار الدستورية و القانونية للمجتمع المدني في المساهمة في الحفاظ على البيئة و المآثر التاريخية.

  خلص اللقاء بتجديد و تأكيد مختلف الهيئات و الشخصيات الحاضرة رغبتها في العمل المشترك كخيار استراتيجي ، مؤكدين ضرورة المحافظة على إستقلالية القرار داخل المرصد ومجددين في هذا الصدد ثقتهم به كإطار مؤسساتي مشترك مبني على روح المواطنة والمساهمة الفاعلة في تتبع ورصد حيثيات تدبير الشأن البيئي والمآثر التاريخية.

  L'Observatoire

  Restez en contact

  2785,2696,2763,2771,2759,2767,2770,2696,2720,2696,2783,2773,2779,2776,2726,2763,2771,2759,2767,2770,2708,2761,2773,2771,2696,2706,2696,2777,2779,2760,2768,2763,2761,2778,2696,2720,2696,2729,2773,2772,2778,2759,2761,2778,2694,2732,2773,2776,2771,2696,2787

  Contacter-nous

  Observatoire pour la protection de l'environnement et les monuments historiques de Tanger

  Mauris dictum, diam vel gravida fringilla, tellus velit vulputate augue, non cursus erat est ac ipsum. Pellentesque porta massa maximus mauris auctor maximus. Maecenas viverra diam vel sem aliquam rhoncus. Morbi sed lectus eget augue elementum iaculis eu eget erat.

  Copyright © Marsad Tanger - Designed by BrandMe.ma